Category: Other

Relax, Take It Easy!

Whether you are working or studying, it does not really matter. We all are under stress most of our lives. We are stressed about our health, our job, deadlines, family, etc. I do not know a person that lives without stress. Today, it is not even possible I think. Everybody is just stressed.

The thing is, stress is the worst disease, because it causes majority of sicknesses we go through throughout the year. And throughout our life! Therefore we need to learn how to relax. Especially when we feel that everything is just falling down on us. So in order to protect you from the stress, here is a video you have to watch!

Awesome “Friends” Nails

We all love Friends, don´t we? I mean, there is no better show than Friends. Many of us will forever remember the characters, jokes and te comic situations we can laugh about over and over again. And never stop. The series is brilliant!

So are these nail designs inspired by Friends. The one with the couch, with the peephole, the Central Perk theme or simply with a logo of Friends. All look fabulous! A perfect thing for a theme party. Or for a Friends marathon, do you agree?
enhanced-10771-1429652987-11 enhanced-10958-1429633983-1 enhanced-6498-1429633812-38 enhanced-19704-1429814971-1

Only Mom Can Do

Relationships between moms and their children are very special. Well, honestly, relationship between a mom and a son is even more special. Guys, you know what I am talking about, right? And girls, we know.

But let´s talk more about the relationship. Mom is someone who takes care of you right from the beginning and never stops caring for you. Therefore, there are things that we appreciate only when done by our moms. No one else, just mom! If you want to know which are the things, watch the video!

 

Guys Pregnant For An Entire Day!

Pregnancy is considered the most beautiful part of a woman´s life. Although there are many things that are not so beautiful about it. Just like the fact that you are twice as big as you were before and you have to carry your huge pregnant body everywhere. Seriously 24 hours a day.

This is the fact that many people do not realize. Well, not as much people as much as men. And the sad fact is, that they will never learn. Well, only if they are willing to try. Just like these guys that decided t ogive it a shot and wore fake pregnancy bellies for a day. How did that make them feel? Watch and learn.

Living Without Sugar?

Are you a sugar addict? Can you imagine living without sugar for 30 days? Unfortunately, sugar is almost everywhere and most of us eat much more sugar per day than it is recommended. It is a sad fact that we are almost unable to live without sugar.

Therefore these three sugar addicts decided to go through 30 days without sugar challenge. They found it very tricky in the beginning but then after one week felt much better about themselves. And will they return to their old ways and eat as much sugar as they used to? Watch the video and learn!

Tortoise Walker

When deciding to buy a pet people usually go for a dog or a cat or something similar. Something that you can play with, something that is cute and friendly. These pets then become dear members of the families. They are with them in the good times, in the bad times. They see their owner´s children grow up…

And their owners would never ever change them. The same thing happened in Tokyo. An owner of sulcata occasionally walks his tortoise around the town. An elderly man must be one of the most patient pet-walker. See how they enjoy their walks.

elderly-man-walking-pet-african-spurred-tortoise-sulcata-tokyo-japan-2 elderly-man-walking-pet-african-spurred-tortoise-sulcata-tokyo-japan-3

Televízne programy

Televízny program predstavuje akýkoľvek zvukovo-obrazový komunikát, ktorý svojím obsahom, formou a funkciou tvorí uzatvorený celok. Televízia, ako médium, ktoré sprostredkúva divákom televízny program sa snaží o naplnenie konkrétnych predstáv zameraných na publikum a tiež na konkurenciu.

V programovej štruktúre je možné vyčleniť tri základné časti. Prvú časť predstavuje denné vysielanie alebo day-time. Druhá časť je označovaná ako prime-time, teda hlavný program a nočné vysielanie alebo night-time je obsahom tretej časti programovej štruktúry.

Denné vysielania

Do denného vysielania sú zaraďované všetky tie televízne programy, ktoré máte možnosť sledovať počas dňa mimo najsledovanejších časov. Sú to všetky tie televízne programy, ktoré sú vysielané a máte ich možnosť sledovať v čase od 9.00- do 17.00 hod. V tomto čase sa vysielajú predovšetkým televízne programy pre špecifické cieľové skupiny televíznych divákov – pre deti a mládež, pre ženy v domácnosti, pre starších ľudí a pod.

TV-shutterstock_23301313

Prime-time alebo hlavný program je vymedzený pre televízne programy, ktorých sledovanosť kulminuje vo svojich najvyšších hodnotách. Táto časť televízneho programu je najčastejšie ohraničená časom od 19.00- až do 23.00 hod. Do tohto času sú zaraďované len tie najatraktívnejšie televízne programy.

Nočné televízne programy sú vysielané po 22.00 hodine. Najčastejšie sa do tohto času vyberajú také televízne programy, u ktorých sa predpokladá najnižšia sledovanosť.  Zvyknú sa vysielať záznamy koncertov vážnej, ale aj populárnej hudby, publicistika, rôzne besedy, erotické programy, horory a pod.

Televízny diváci

Televízny program nepochybne vplýva na proces získavania si televíznych divákov, a preto zároveň napomáha získavaniu reklamy skúste tv program. Takže aj z tohto dôvodu sa televíznemu programu venuje veľká pozornosť!

Televízny program je divákom k dispozícii nielen v časopisoch, ale aj nepretržite aktualizovaný na internete! Nikto sa nemusí obávať, že by mu televízia dala možnosť akýkoľvek kvalitný film, či reláciu premeškať! Súčasní diváci majú skutočne veľa možností.

how-to-calibrate-your-tv

Pre označenie ustáleného televízneho programu sa dnes zvykne používať slovné spojenie programový formát. Pre jeho vytvorenie je dôležitý výber, tvorba vlastných relácií, používanie konkrétneho druhu hudby a tiež zhoda jednotlivých relácií s výrazovými prostriedkami moderátorov a vizuálnou formou, ktorou sú televízne programy ponúkané divákom.

Tak, ktorý vysielací čas a televízne programy si získajú Vás?